OTHER / Published: 22 November 2022

About the article
Submission:
Acceptance:
Online publication: 22 November 2022
Issue publication:

Metrics
Views: 1108
PDF downloads: 1095
RIS downloads: 211

II NAUKOWA KONFERENCJA WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU Z INSTYTUTEM MEDYCYNY MORSKIEJ I TROPIKALNEJ GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Language: PL
Citation
II NAUKOWA KONFERENCJA WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU Z INSTYTUTEM MEDYCYNY MORSKIEJ I TROPIKALNEJ GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Eur J Transl Clin Med 2022;5(2)

Cykl konferencji naukowych Interdyscyplinarne spojrzenie na Nauki o Zdrowiu pamięci profesora Piotra Lassa

II NAUKOWA KONFERENCJA WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU Z INSTYTUTEM MEDYCYNY MORSKIEJ I TROPIKALNEJ GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

II SCIENTIFIC CONFERENCE INTERDISCIPLINARY VIEW ON HEALTH SCIENCES IN MEMORY OF PROFESSOR PIOTR LASS